I> Hướng dẫn bằng Video

II> Hướng dẫn bằng hình ảnh

-Mở trình duyệt vào http://www.idnhatkiem.com or http://idvlcm.besaba.com or http://idvlcm.zz.mu

-Thực hiện đăng ký 1 tài khoản

-Đăng nhập vào game chọn Nạp vàng

-Nạp thẻ vào nhận được vàng

-Về trang server chọn kick hoạt

-Nhập mật khẩu cấp I, MK cấp II, Nhấn Kich hoạt tài khoản

-Về trang server chọn thoát

-Tiến hành đăng nhập lại

-Chọn server (Ưu tiên server mới nếu mới chơi)


-Chọn kênh

-Chọn phái & tạo nhân vật

-Vào game và chiến


Nếu không kick hoạt tài khoản thì sẽ bị như thế này:


Chúc các bạn thành công